เงินหมุนชีวิต

ในทุกวันนี้การใช้จ่ายเงินถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นอย่างที่เราทราบกันดีว่าเงินตราในยุคปัจจุบันนี้แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1.เหรียญ  2.แบงค์  วันนี้เราจึงจะพูดถึงการใช้เงินประเภทธนาบัตรหรือแบงค์นั้นเอง  การที่เรามีแบงค์ใช้นั้นก็มิใช่ว่าจะไม่มีการผลิตเพิ่มเติมแต่อย่างไร  อันที่จริงแล้วจะมีการผลิตแบงค์ออกมาจากโรงงานของรัฐบาลมาเรื่อยตามรอบอายุของแบงค์นั่นเอง

offset_4

 

แบงค์ผลิตยังไงหว่า

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นการใช้ธนาบัตรนั้นก็ต้องการชำรุดเป็นธรรมดาจึงต้องมีการผลิตเพิ่มเติมจากโรงงานของรัฐบาลโดยการก่อสร้างโรงงานผลิตธนาบัตรนั้นจะมีแต่รัฐเพียงผู้เดียวที่ผลิตได้วันนี้จึงพาท่านผู้อ่านไปทราบถึงการผลิตธนาบัตร  โดยการผลิตธนาบัตรจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.การพิมพ์สีพื้น  2.การพิมพ์เส้นนูน  3.การพิมพ์เลขหมายและลายเซ็น  ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  เริ่มจากกระดาษที่เป็นสีขาวก็จะเริ่มจากการพิมพ์สีพื้นโดยจะใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ภาพได้ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน  จึงทำให้บางส่วนของลวดลายที่ตั้งใจออกแบบไว้ในตำแหน่งเดียวกันของทั้ง 2 ด้านซ้อนทับกันสนิท  หรือประกอบขึ้นเป็นลวดลายที่สมบูรณ์  ซึ่งเป็นลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างหนึ่ง  หลังจากนั้นก็จะส่งเข้าไปพิมพ์เส้นนูน  ซึ่งจะเป็นการพิมพ์ภาพและลวดลายต่างๆ  ด้วยเครื่องพิมพ์แบบพิเศษที่ใช้แรงกดพิมพ์สูงและหมึกพิมพ์ซึ่งมีความเหนื่อยหนึดสูง  เพื่อทำให้หมึกพิมพ์กองนูนแบบผิวกระดาษจึงทำให้ได้รายละเอียดและความอิ่มตัวของสีสูง  แล้วจึงส่งไปยังขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพิมพ์เลขหมายและลายเซ็น  ซึ่งการพิมพ์ภาพและลวดลายสีพื้นและเส้นนูนแล้ว จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด เพื่อคัดแยกธนบัตรที่มีข้อบกพร่องออกไปทำลาย ส่วนธนบัตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานจะส่งไปพิมพ์เลขหมายและลายเซ็นต่อไป  ซึ่งการพิมพ์เลขหมายและลายเซ็นใช้การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์เพื่อควบคุมจำนวนธนบัตรออกใช้ โดยเครื่องพิมพ์จะมีระบบควบคุมและตรวจสอบการเปลี่ยนเลขหมายในแต่ละรอบการพิมพ์

Intaglio_2

 

ฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการที่ธนาบัตรถูกผลิตจากโรงงานเป็นรอบการผลิตเพื่อนำมาทนแทนธนาบัตรที่ถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้แล้วเกิดการชำรุดเสียหายนั่นเอง